Conference Schedule

Posted: 11/30/-0001 | Viewed: 4312888

VIETNAMESE NATIONAL BAPTIST 27TH CONFERENCE

GARDEN GROVE, CALIFORNIA
Theme: BEHOLD, I AM DOING A NEW THING (Isaiah 43:19a)

Time Thursday 30/6/11 Friday 1/7/11 Saturday 2/7/11 Sunday 3/7/11 Monday 4/7/11
7:15 - 8:00 am (45')

 

 

WELCOME TO VIETNAMESE NATIONAL BAPTIST 27TH CONFERENCE
- Register
- Checking in
- Meeting people
- Resting
- Dinner

Devotion
Rev. Trần Quang Tuấn

 Devotion
Rev. Kiều Tuấn Huệ
 Devotion
Rev. Hà Quang Ngọc
8:00 - 8:45 am (45') BREAKFAST -- FELLOWSHIP
9:00 - 10:30 am (1:30') TIN LANH CENTENNIAL CELEBRATION AT CRYSTAL CATHEDRAL

Worship II
Rev. Dr. Phan Minh Hội

Rev. Nguyễn Văn Trọng

 

9:00 am - 10:00 am

Separate Activities by

Men's group

Women's group

Youth group


10:30 - 10:45 pm (15') Break (15') Break (15') Break (15')
10:45 - 12:00 pm (1:15') TIN LANH CENTENNIAL CELEBRATION AT CRYSTAL CATHEDRAL  

Separate Activities by

Men's group

Women's group

Youth group

10:00 am - 12:00 pm
Worship IV
Rev. Dr. Nguyễn tấn Dương

Rev. Nguyễn Công Văn
12:00 - 1:00 pm (1 Hr) LUNCH - FELLOWSHIP                                    Checkout 2:30 PM
2:00 - 3:15 pm: Workshops

3:15 - 3:30 pm: Break


3:30 - 4:45 pm: Workshops

TIN LANH CENTENNIAL CELEBRATION AT CRYSTAL CATHEDRAL

 

TIN LANH CENTENNIAL CELEBRATION AT CRYSTAL CATHEDRAL

WORKSHOPS

 
1. Hôn Nhân và Gia Đình 
       -- MSTS Nguyễn Anh Tuấn

2. Ly Hôn & Tái Hôn Giữa Vòng Con Cái Chúa
       -- MS Trần Lưu Chuyên

3.Đặc Trưng Báp-tít
       -- MSTS Lê Hồng Phúc

4. Phân Biệt Tà Giáo Trong Việc Sử Dụng Các Ân Tứ Thánh Linh
       -- MSTS Trần Đào

5. Tổ Chức Hội Thánh
       -- Giảng Viên Nguyễn Văn Bạch

--------------------

2:00 pm - 4:45 pm
BUSINESS MEETING

GOODBYE!

SEE YOU ALL IN 2012VIETNAMESE NATIONAL BAPTIST 28TH CONFERENCE IN
MARYLAND, VIRGINIA & WASHINGTON DC

5:30  6:30 pm (1hr) DINNER -- FELLOSHIP

7:30 - 9:00 pm (1:30')

 

Seeking God's Face Prayer Night

Rev. Dr. Nguyễn Anh Tuấn

Thanh Le Chuch

14200 Goldenwest St.

Westminster, CA 92683

 

Conference Opening
Worship I
Rev. Cory Ishida
Rev. Dr. Phan Phước Lành

TIN LANH CENTENNIAL CELEBRATION ATCRYSTAL CATHEDRAL

 Worship III
Evangelistic Night

Rev. Dr.  Lê Hồng Phúc
Rev. Ức Chiến Thắng

9:00 - 10:30 pm (1:30')

Witness / Appreciation

Pastors and wives' felloship time

Fellowship time for everyone

 

MUSIC NIGHT
 
Rev. Phạm Thanh Duy

10:30 PM REST - Prepare for next day