Shuttle/Transportation Information

Posted: 12/17/2019 | Viewed: 89980
 • Đến Phi Trường/Arrival Airport:  Chúng tôi chỉ cung cấp đưa rước duy nhất phi trường Ronald Reagan Wahingtion National Airport/ We only provide service at Ronald Reagan Washington National Airport (DCA).
  • Phi trường chính/Main Airport: Ronald Reagan Washington National / www.flyreagan.com 
  • Từ phi  trường đến Hotel khoảng 2 dặm/ 2 miles NW from the Airport to Hotel
  • Dịch vụ đưa đón sân bay, theo lịch trình, miễn phí từ xe bus khách sạn Crystal Gateway Marriott mỗi 20 phút.  Từ nơi lấy hành ly, quý vị sẽ đi ra ngoài nơi đón và trả khách. Hãy tìm xe có logo Crystal Gateway nằm ở cửa trước./Airport shuttle service, scheduled, complimentary (Mon-Sun): 5:00AM to 12:00AM, shuttle phone: 1-703-920-3230.  From Terminal Baggage Claim processed outside to hotel shuttle services pickup and drop off. Look for a van with Crystal Gateway logo on the front door.   
  • Giá vé taxi ước tính/ Estimated taxi fare: $10 (one way)
  • Dịch vụ tàu điện ngầm/ Subway service, fee: $3.1 (one way)
 • Hotel: Crystal Gateway Marriott, VA1700 Richmond Hwy, Arlington, VA 22202
 • Cần Giúp Đưa Rước/ Need Help with Transportation:
  • Anh Hoàng David, tel: 240-478-1254, Email: davidhoang08@comcast.net
  • Anh Nguyễn Văn Dũng, tel: (240) 604-5868 ; Email:  dcdbhome@yahoo.com