TRAO ĐUỐC

"Những điều con đã nghe ta dạy trước nhiều nhân chứng, hãy truyền lại cho những người trung tín, để họ có khả năng huấn luyện người khác."

2 Ti-mô-thê 2:2
 

Thời Gian

Khai Mạc: Tối ngày 30, tháng 06, 2022

Bế Mạc: Trưa ngày 03 tháng 07, 2022

Địa Điểm

Vài Con Số

1011

Ghi Danh

152

Nhi Đồng

256

Thanh Niên

7

Diễn Giả

Ghi Danh Dự Đại Hội

1 Người

Ghi danh trọn gói dành cho 1 người bao gồm

  • 3 đêm ở khác sạn
  • 9 bửa ăn
  • Phí ghi danh
Ghi Danh

2 -4 Người

Ghi danh trọn gói dành cho từ 2 đến 4 người bao gồm

  • 3 đêm ở khác sạn
  • 9 bửa ăn
  • Phí ghi danh
Ghi Danh

Chỉ Ghi Danh

Chỉ ghi danh tham dự Đại Hội, không có khách sạn hoặc ẩm thực

  • Không ở khách sạn
  • Có/Không có ẩm thực
Ghi Danh