Hỏi & Đáp Thông Tin

Mục Hỏi & Đáp dùng để giải đáp nhừng câu hỏi thắc mắc quý vị có. Nếu quý vị có nhừng thắc mắc gì liên quan đến Đại Hội, vui lòng đăng câu hỏi của quý vị ở dưới, chúng tôi sẽ trả lời cho quý vị.

Xin vui lòng vào trang này để ghi danh https://daihoibaptit.org/registration_type3.php?campyear=2022&lang=viet
Hiện nay số người tham dự du lịch đã cao. Ban tổ chức du ngoạn ngưng tiếp nhận thêm người.
Absolutely, please contact Registration Team to make request registration@daihoibaptit.org
Xin vui lòng bằng cách chọn "Just Registration" hay "Chỉ Tham Dự" ở trang Ghi Danh tại https://daihoibaptit.org/registration.php?campyear=2022&lang=viet
Vâng, quý vị có thể mua thức ăn trọn phần. Vui òng email Ban Ghi Danh để mua phần ăn registration@daihoibaptit.org
Please contact Registration Team to request cancel via email registration@daihoibaptit.org
Theo giờ chính thức của khách sạn là 4:00 PM, tuy nhiên nếu quý vị đến sớm và nếu khách sạn có phòng sẳn sàng thì có thể check-ịn Tùy theo phòng khách sạn.
Chính sách check-in phòng của khách sạn là 4 giờ chiều. Tuy nhiên khi quý vị đến sớm thì cứ thử check-in với khách sạn, có thể họ có ph`ong sẳn sàng để check-in sớm
Vui lòng vào trang ghi danh https://daihoibaptit.org/registration.php?campyear=2022&lang=viet chọn cách ghi danh rồi sẽ biết giá tiền

Đăng Câu Hỏi

Câu Hỏi