Thông Tin Đậu Xe Tại Khách Sạn

Đăng Ngày: 14/03/2022 | Được Xem: 845908

Khi quý vị đến khách sạn để tham dự Đại Hội bằng xe thì giá đậu xe là $14 + thuế cho mỗi chiếc xe cho mỗi ngày cho cả khách ở tại khách sạn và khách ở ngoài khách sạn