Chương Trình Đại Hội (Nhóm Tiếng Việt)

Đăng Ngày: 01/06/2022 | Được Xem: 394192
 • 1:00PM - 5:30PM Thứ Năm

  Ghi Danh và Check-in

  Ban Ghi Danh sẽ bắt đầu check-in lúc 1 giờ chiều tuy nhiên theo điều lệ của khách sạn, check-in để lấy phòng khách sạn là 4 giờ chiều. Nếu khách sạn có phòng trước 4 giờ chiều thì sẽ giao cho quý vị hoặc phải chờ đến 4 giờ chiều.

 • 5:30PM - 7:30PM Thứ Năm

  Ăn tối

  Phòng: IMPERIAL A-B, MARQUIS 3-4 & CENTURY PAVILION

  Ăn tối chuẩn bị cho chương trình thờ phượng và sinh hoạt tối

 • 7:30PM - 9:30PM Thứ Năm

  Thờ Phượng Khai Mạc

  Phòng: MARQUIS & IMPERIAL

  Diễn Giả: Mục Sư Đoàn Hưng Linh & Mục Sư Nguyễn Tony

 • 9:30PM - 11:00PM Thứ Năm

  ÔB Mục Sư: Gặp Mặt & Cầu Nguyện

  Phòng: CENTURY PAVILION

  Giờ thông công tự do của Ông Bà Mục Sư và Con Dân Chúa

 • 11:00PM Thứ Năm

  Ngủ Đêm

 • 7:15AM - 8:00AM Thứ Sáu

  Tỉnh Nguyện

  Phòng: Marquis 3-6

  Hướng Dẩn Chương Trình: Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh

 • 8:00AM - 8:45AM Thứ Sáu

  Ăn Sáng

  Phòng: IMPERIAL A-B, MARQUIS 3-4 & CENTURY PAVILION

  Giờ thông công tự do của ông Bà Mục Sư và con dân Chúa

 • 9:00AM - 10:45AM Thứ Sáu

  Thờ Phượng II

  Phòng: Marquis 3-6

  Diễn Giả: Mục Sư Lê Hoàng Duy Tín

 • 11:00AM - 12:00PM Thứ Sáu

  Tường Trình của BCHLH

  Phòng: Marquis 3-6

 • 12:00PM - 2:00PM Thứ Sáu

  Ăn Trưa

  Phòng: IMPERIAL A-B, MARQUIS 3-4 & CENTURY PAVILION

 • 2:00PM - 4:00PM Thứ Sáu

  Sinh Hoạt Các Liên Đoàn

  Phòng: PACIFIC 1 (Nam Giới)

  Phòng: PACIFIC 2-3 (Nữ Giới)

  Phòng: IMPERIAL D-F (EM)

 • 4:15PM - 5:30PM Thứ Sáu

  HỘI THẢO

  • Các Phương Pháp Dạy Kinh Thánh (MS Lành) - Phòng: Los Angeles 1
  • Ca Từ Trong Âm Nhạc Thờ phượng (Mr. Long) - Phòng: Pacific 1
  • Tăng Trưởng Hội Thánh Qua Âm nhạc (MS Giao) - Phòng: Pacific 2
  • Phúc Âm Trong Xã Hội Hỗn Loạn Tình Dục (Mr. Huy) - Phòng: Pacific 6
  • Bài Học Đắt Giá của Sự Chuyển Tiếp (MS Linh) - Phòng: Pacific 3
  • Hội Thánh Báp-Tít (MS Phúc) - Phòng: California 4
  • Hầu Việc Chúa - Người Nông Dân (MS Bình) - Phòng: California 1
  • Phân Biệt Hội Thánh và Trường Chúa Nhật (MS Ngọc) - Phòng: Los Angeles 2
 • 5:30PM - 7:30PM Thứ Sáu

  Ăn Tối

  Phòng: IMPERIAL A-B, MARQUIS 3-4 & CENTURY PAVILION

 • 7:30PM - 9:30PM Thứ Sáu

  Thờ Phượng III, Truyền Giáo

  Phòng: MARQUIS 3-6

  Diễn Giả: Mục Sư Lê Thành Toàn

 • 9:30PM - 11:00PM Thứ Sáu

  THÔNG CÔNG

 • 11:00PM Thứ Sáu

  Ngủ Đêm

 • 7:15AM - 8:00AM Thứ Bảy

  Tỉnh Nguyện

  Phòng: Marquis 3-6

  Hướng Dẩn Chương Trình: Mục Sư Nguyễn Đức Tánh

 • 8:00AM - 8:45AM Thứ Bảy

  Ăn Sáng

  Phòng: IMPERIAL A-B, MARQUIS 3-4 & CENTURY PAVILION

  Giờ thông công tự do của ông Bà Mục Sư và con dân Chúa

 • 9:00AM - 10:45AM Thứ Bảy

  Thờ Phượng IV

  Phòng: Marquis 3-6

  Diễn Giả: Mục Sư Nguyễn Thanh Đức

 • 11:00AM - 12:00PM Thứ Bảy

  HỘI THẢO

  • 2030: Hội Thánh Tương Lai (MS Cao Sơn) - Phòng: Pacific 1
  • Bài Học Đắt Giá của Sự Chuyển Tiếp (MS Linh) - Phòng: Pacific 3
  • Tăng Trưởng Hội Thánh Qua Âm nhạc (MS Giao) - Phòng: Pacific 2
  • Quý Bà Mục Sư (Bà MS Trần Đào) - Phòng: Pacific 6
  • IMB-Cơ Quan Truyền Giáo Quốc Tế (MS Hội) - Phòng: California 4
  • Sử Dụng Sách của Lifeway (MS Ngọc) - Phòng: Los Angeles 2
  • Coaching and Church Planting (NAMB) - Phòng: Los Angeles 1
  • Cơ Quan Hưu Bổng Guidestone (MS Hoon) - Phòng: California 1
 • 12:00PM - 2:00PM Thứ Bảy

  Ăn Trưa

  IMPERIAL A-B, MARQUIS 3-4 & CENTURY PAVILION

 • 2:00PM - 5:30PM Thứ Bảy

  HỌP HÀNH CHÁNH

  Phòng: PACIFIC COAST 2-3

  LÀM CHỨNG

  Phòng: MARQUIS 1-3

 • 5:30PM - 7:30PM Thứ Bảy

  Ăn Tối

  Phòng: IMPERIAL A-B, MARQUIS 3-4 & CENTURY PAVILION

 • 7:30PM - 9:30PM Thứ Bảy

  ĐÊM THÁNH NHẠC

  Phòng: MARQUIS 3-6

 • 9:30PM - 11:00PM Thứ Bảy

  Thì Giờ Tự Do

 • 11:00PM Thứ Bảy

  Ngủ Đêm

 • 7:15AM - 8:00AM Chúa Nhật

  Tỉnh Nguyện

  Phòng: Marq 3-6

  Hướng Dẩn Chương Trình: Mục Sư Đỗ Đăng Phú

 • 8:00AM - 8:45AM Chúa Nhật

  Ăn Sáng

  Phòng: IMPERIAL A-B, MARQUIS 3-4 & CENTURY PAVILION

  Giờ thông công tự do của ông Bà Mục Sư và con dân Chúa

 • 9:00AM - 9:30AM Chúa Nhật

  Thu Dọn

 • 9:30AM - 11:30PM Chúa Nhật

  THỜ PHƯỢNG BẾ MẠC

  Phòng: MARQUIS & IMPERIAL

  Diễn Giả: Mục Sư Lê Hồng Phúc & Mục Sư Huỳnh Trần Linh

 • 12:00PM - 2:00PM Chúa Nhật

  Ăn Trưa, Ra Về

In Chương Trình