Thống Kê Đại Hội

928

Tổng Số

11

Tuổi 0 - 3

205

Tuổi 4 - 18

697

Tuổi 19+

Những Con Số

 • 853 Số người có phần ăn
 • 75 Số người không có phần ăn
 • 787 Số người ở khách sạn
 • 141 Số người không ở khách sạn
 • 770 Số người ghi danh trọn gói
 • 158 Số người ghi danh không trọn gói
 • 276 Số phòng khách sạn đã đăng ký
 • 26 Một người một phòng

Báo Cáo Nhi Đồng

 • 121 Tổng số nhi đồng
 • 17 3 - 6 tuổi
 • 44 7 - 9 tuổi
 • 45 10 - 12 tuổi
 • 106 3 - 12 tuổi

Báo Cáo Thanh Thiếu Niên

 • 176 Tổng số Thanh Thiếu Niên
 • 87 Thiếu Niên
 • 89 Thanh Niên

Ghi Danh Theo Địa Phương