TRANG BỊ

"Chính Ngài đã cho một số người làm sứ đồ, một số làm tiên tri, một số làm nhà truyền giảng Tin Mừng, một số làm mục sư và giáo sư để trang bị các thánh đồ cho những công tác phục vụ, nhằm xây dựng thân thể của Ðấng Christ."

Ê-phê-sô 4:11-12
 

Thời Gian

Khai Mạc: Tối ngày 29, tháng 06, 2023

Bế Mạc: Trưa ngày 02 tháng 07, 2023

Địa Điểm

Crystal Gateway Marriott Hotel

1700 Richmond Hwy, Arlington, VA 22202

 

Vài Con Số

1166

Ghi Danh

171

Nhi Đồng

389

Thanh Niên

6

Diễn Giả

Ghi Danh Dự Đại Hội

1 Người

Ghi danh trọn gói dành cho 1 người bao gồm

  • 3 đêm ở khác sạn
  • 9 bửa ăn
  • Phí ghi danh
Ghi Danh

2 -4 Người

Ghi danh trọn gói dành cho từ 2 đến 4 người bao gồm

  • 3 đêm ở khác sạn
  • 9 bửa ăn
  • Phí ghi danh
Ghi Danh

Chỉ Ghi Danh

Chỉ ghi danh tham dự Đại Hội, không có khách sạn hoặc ẩm thực

  • Không ở khách sạn
  • Có/Không có ẩm thực
Ghi Danh