Chương Trình Đại Hội (Nhóm Tiếng Việt)

Đăng Ngày: 16/02/2023 | Được Xem: 2154849
 • 1:00PM - 5:30PM Thứ Năm

  Ghi Danh và Check-in

  Ban Ghi Danh sẽ bắt đầu check-in lúc 1 giờ chiều tuy nhiên theo điều lệ của khách sạn, check-in để lấy phòng khách sạn là 4 giờ chiều. Nếu khách sạn có phòng trước 4 giờ chiều thì sẽ giao cho quý vị hoặc phải chờ đến 4 giờ chiều.

 • 5:30PM - 7:00PM Thứ Năm

  Ăn tối

  Phòng: Arlington III, Grand D, E, F, G and Skyview

  Ăn tối chuẩn bị cho chương trình thờ phượng và sinh hoạt tối

 • 7:00PM - 9:00PM Thứ Năm

  Thờ Phượng Khai Mạc

  Phòng: Grand & Arlington

  Diễn Giả: Mục Sư Victor Chayasirisohbon

 • 9:00PM - 11:00PM Thứ Năm

  Thông Công Của Ôb Mục Sư

  Phòng: Skyview

 • 11:00PM Thứ Năm

  Ngủ Đêm

 • 7:15AM - 8:00AM Thứ Sáu

  Tỉnh Nguyện

  Phòng: Grand A-K

  Hướng Dẩn Chương Trình: Mục Sư Nguyễn Cao Sơn

 • 8:00AM - 8:45AM Thứ Sáu

  Ăn Sáng

  Phòng: Arlington III, Grand D, E, F, G, and Skyview

 • 9:00AM - 11:00AM Thứ Sáu

  Thờ Phượng II

  Phòng: Grand A-C, H-K

  Diễn Giả: Mục Sư Trần Đức Thịnh & Mục Sư David Mai Tấn

 • 11:00AM - 12:00PM Thứ Sáu

  Tường Trình của BĐH và các Mục vụ

  Phòng: Grand A-C, H-K

 • 12:00PM - 2:00PM Thứ Sáu

  Ăn Trưa

  Phòng: Arlington III, Grand D, E, F, G, and Skyview

 • 2:00PM - 3:30PM Thứ Sáu

  Hội Thảo

  Phòng: Pentagon A&B, McLean, Grand Ballroom D, E, F, & G

  • Hôn Nhân Trong Thời Đại Mới (MS Võ Văn Giáp)
  • Phương Cách Học Kinh Thánh Nhóm Nhỏ (MS Trần Đức Thịnh)
  • Xây Dựng “HT Anh Ngữ” Trong HT Việt Ngữ (MS Hồ Thế Vũ)
  • Hành Chánh & HT Baptist (MS Phan Thường Trực)
  • Trang Bị Người Chấp Sự Báp-tít (MS Phan Thanh Bình)
 • 3:45PM - 5:15PM Thứ Sáu

  Hội Thảo

  Phòng: Pentagon A&B, McLean, Grand Ballroom D, E, F, & G

  • Vai Trò Của Cha Mẹ Trong Xã Hội Ngày Nay (MS Phạm Hữu Đạt)
  • Đường Hướng & Chính Sách của SBC với Tư Cách là Thế Hệ Lãnh Đạo 1.5 (MS. Victor Chayasirisobhon)
  • Tâm Vấn Hôn Nhân (MS David Tấn Mai)
  • Vợ Mục Sư và Mục Vụ Tâm Vấn (MS Nguyễn Anh Tuấn)
  • Mối Quan Hệ Của Mục Sư & Lãnh Đạo HT (MS Nguyễn Tấn Dương)
  • Để Hiểu Hơn Về Thế Hệ Gen Z (MS Daniel Huynh)
 • 5:30PM - 7:00PM Thứ Sáu

  Ăn Tối

  Phòng: Arlington III, Grand D, E, F, G, and Skyview

 • 7:00PM - 9:00PM Thứ Sáu

  Thờ Phượng III

  Phòng: Grand A-C, H-K

  Diễn Giả: Mục Sư Lê Hồng Phúc

 • 9:00PM - 10:30PM Thứ Sáu

  Sinh Hoạt Các Mục Vụ / Cơ Quan

  Phòng: Men: Pentagon A&B / Women: Grand C & H / EM: Arlington 1&2

 • 11:00PM Thứ Sáu

  Ngủ Đêm

 • 7:15AM - 8:00AM Thứ Bảy

  Tỉnh Nguyện

  Phòng: Grand A-K

  Hướng Dẩn Chương Trình: Mrs. Kim Cương

 • 8:00AM - 8:45AM Thứ Bảy

  Ăn Sáng

  Phòng: Arlington III, Grand D, E, F, G, and Skyview

 • 9:00AM - 11:00AM Thứ Bảy

  Thờ Phượng IV

  Phòng: Grand A-C, H-K

  Diễn Giả: Mục Sư Nguyễn Tấn Dương

 • 11:00AM - 12:00PM Thứ Bảy

  Sinh Hoạt Mục Vụ / Cơ Quan

  Phòng: Grand A-C, H-K

 • 12:00PM - 2:00PM Thứ Bảy

  Ăn Trưa

  Phòng: Arlington III, Grand D, E, F, G, and Skyview

 • 2:00PM - 5:15PM Thứ Bảy

  Họp Hành Chánh

  Phòng: Arlington III

 • 2:00PM - 4:00PM Thứ Bảy

  Làm Chứng

  Phòng: Pentagon A&B

 • 2:00PM - 5:15PM Thứ Bảy

  Thì Giờ Tự Do / Đi Thăm Bible Museum

 • 5:30PM - 7:00PM Thứ Bảy

  Ăn Tối

  Phòng: Arlington III, Grand D, E, F, G, and Skyview

 • 7:00PM - 9:00PM Thứ Bảy

  Đêm Thánh Nhạc

  Phòng: Grand A-C, H-K

 • 9:00PM - 10:30PM Thứ Bảy

  Sinh Hoạt Các Mục Vụ / Cơ Quan

  Phòng: Men: Pentagon A&B / Women: Grand C&H / EM: Arlington 1&2

 • 11:00PM Thứ Bảy

  Ngủ Đêm

 • 7:15AM - 8:00AM Chúa Nhật

  Tỉnh Nguyện

  Phòng: Grand A-K

  Hướng Dẩn Chương Trình: Mục Sư Hà Quan Ngọc

 • 8:00AM - 8:45AM Chúa Nhật

  Ăn Sáng

  Phòng: Arlington III, Grand D, E, F, G, and Skyview

 • 9:00AM - 9:30AM Chúa Nhật

  Thu Dọn

 • 9:30AM - 12:00PM Chúa Nhật

  Thờ Phượng Bế Mạc

  Phòng: Grand & Arlington

  Diễn Giả: Mục Sư Christian Phan Phước Lành

 • 12:00PM - 2:00PM Chúa Nhật

  Ăn Trưa, Ra Về

  Room: Arlington III, Grand D, E, F, G, and Skyview

   

In Chương Trình