Thống Kê Đại Hội

1177

Tổng Số

13

Tuổi 0 - 3

284

Tuổi 4 - 18

853

Tuổi 19+

Những Con Số

 • 1067 Số người có phần ăn
 • 110 Số người không có phần ăn
 • 951 Số người ở khách sạn
 • 226 Số người không ở khách sạn
 • 918 Số người ghi danh trọn gói
 • 259 Số người ghi danh không trọn gói
 • 312 Số phòng khách sạn đã đăng ký
 • 24 Một người một phòng

Báo Cáo Nhi Đồng

 • 171 Tổng số nhi đồng
 • 18 3 - 6 tuổi
 • 54 7 - 9 tuổi
 • 66 10 - 12 tuổi
 • 138 3 - 12 tuổi

Báo Cáo Thanh Thiếu Niên

 • 249 Tổng số Thanh Thiếu Niên
 • 132 Thiếu Niên
 • 117 Thanh Niên

Ghi Danh Theo Địa Phương