Truyền Hình Trực Tuyến

Truyền hình trực tuyến sẽ được chiếu vào các chương trình chính của Đại Hội.

Time In New York

Lịch Live Stream

 • Thờ Phượng Khai Mạc

  July 4th: 7:00PM - 9:00PM

 • Thờ Phượng II

  July 5th: 9:00PM - 11:00PM

 • Thờ Phượng III

  July 5th: 7:00PM - 9:00PM

 • Thờ Phượng IV

  July 6th: 9:00AM - 11:00AM

 • Thờ Phượng Âm Nhạc/strong>

  July 6th: 7:00PM - 9:00PM

 • Thờ Phượng Bế Mạc

  July 7th: 9:30AM - 12:00AM