Chương Trình Đại Hội (Nhóm Tiếng Việt)

Đăng Ngày: 03/04/2024 | Được Xem: 11109
 • 1:00PM - 5:30PM Thứ Năm

  Ghi Danh và Check-in

  Ban Ghi Danh sẽ bắt đầu check-in lúc 1 giờ chiều tuy nhiên theo điều lệ của khách sạn, check-in để lấy phòng khách sạn là 4 giờ chiều. Nếu khách sạn có phòng trước 4 giờ chiều thì sẽ giao cho quý vị hoặc phải chờ đến 4 giờ chiều.

 • 2:00PM - 4:00PM Thứ Năm

  Trao đổi Sáng kiến

 • 5:30PM - 7:00PM Thứ Năm

  Ăn tối

  Phòng: TBD

  Ăn tối chuẩn bị cho chương trình thờ phượng và sinh hoạt tối

 • 7:00PM - 9:00PM Thứ Năm

  Thờ Phượng Khai Mạc

  Phòng: VM Ballroom

  Diễn Giả: Mục Sư Peter Lê Hồng Phúc

 • 9:00PM - 11:00PM Thứ Năm

  Thông Công Của Ôb Mục Sư

  Phòng: TBD

 • 11:00PM Thứ Năm

  Ngủ Đêm

 • 7:15AM - 8:00AM Thứ Sáu

  Tỉnh Nguyện

  Phòng: TBD

  Hướng Dẩn Chương Trình: TBD

 • 8:00AM - 8:45AM Thứ Sáu

  Ăn Sáng

  Phòng: TBD

 • 9:00AM - 11:00AM Thứ Sáu

  Thờ Phượng II

  Phòng: VM Ballroom

  Diễn Giả: Mục Sư Đỗ Đăng Phú & Mục Sư Hồ Thế Vũ

 • 11:00AM - 12:00PM Thứ Sáu

  Sinh Hoạt Của Các Mục Vụ

  Phòng: TBD

 • 12:00PM - 2:00PM Thứ Sáu

  Ăn Trưa

  Phòng: TBD

 • 2:00PM - 3:30PM Thứ Sáu

  Hội Thảo

  Phòng: TBD

  • Cách Nào Để Xây Dựng Mục Vụ Cầu Nguyện Trong HT? - MS Đặng Quy Thế
  • Kết Nối Giữa LifeWay và HT Địa Phương - Cơ Quan LifeWay & MS Hà Quan Ngọc
  • Bạn Muốn Tham Gia Chương Trình Truyền Giáo Ngắn Hạn? - MS Lê Thành Toàn
  • Làm Thế Nào Để Hướng Dẫn Tân Tín Hữu Tăng Trưởng? - MS Trần Tự Hồng Sơn
  • Làm Thế Nào Để Giúp Thế Hệ Z Giữ Đức Tin & Trở Nên Môn Đồ? - MS Thái Lê
  • Hôn Nhân: Yêu Như Vầy... - MS Giáp Võ
 • 3:45PM - 5:15PM Thứ Sáu

  Hội Thảo

  Phòng: TBD

  • Những Điều Ngăn Trở Cơ Đốc Nhân Tăng Trưởng - MS Lê Hoàng Duy Tín
  • Phân Biệt Trường Hợp Bị Quỷ Ám Hay Bệnh Tâm Thần - MS Phan Minh Hội
  • Để Có Đời Sống Tăng Trưởng - MS Nguyễn Phi Hùng
  • Sự Giáo Huấn Của Vương Quốc Chúa - MS Đặng Phúc Ánh
  • Vai Trò Phụ Nữ Trong Các Mục Vụ Của Hội Thánh - MS Nguyễn Anh Tuấn
  • Đối Diện Với Khủng Hoảng - MS Đoàn Hưng Linh
 • 5:30PM - 7:00PM Thứ Sáu

  Ăn Tối

  Phòng: TBD

 • 7:00PM - 9:00PM Thứ Sáu

  Thờ Phượng III

  Phòng: VM Ballroom

  Diễn Giả: Mục Sư Henry Phan Minh Hội

 • 9:00PM - 10:30PM Thứ Sáu

  Sinh Hoạt Các Mục Vụ

  Phòng: TBD

 • 11:00PM Thứ Sáu

  Ngủ Đêm

 • 7:15AM - 8:00AM Thứ Bảy

  Tỉnh Nguyện

  Phòng: TBD

  Hướng Dẩn Chương Trình: TBD

 • 8:00AM - 8:45AM Thứ Bảy

  Ăn Sáng

  Phòng: TBD

 • 9:00AM - 11:00AM Thứ Bảy

  Thờ Phượng IV

  Phòng: VM Ballroom

  Diễn Giả: Mục Sư Christian Phan Phước Lành

 • 11:00AM - 12:00PM Thứ Bảy

  Sinh Hoạt Mục Vụ

  Phòng: TBD

 • 12:00PM - 2:00PM Thứ Bảy

  Ăn Trưa

  Phòng: TBD

 • 2:00PM - 5:15PM Thứ Bảy

  Họp Hành Chánh

  Phòng: TBD

 • 5:30PM - 7:00PM Thứ Bảy

  Ăn Tối

  Phòng: TBD

 • 7:00PM - 9:00PM Thứ Bảy

  Đêm Thánh Nhạc

  Phòng: VM Ballroom

 • 9:00PM - 10:30PM Thứ Bảy

  Sinh Hoạt Các Mục Vụ

  Phòng: TBD

 • 11:00PM Thứ Bảy

  Ngủ Đêm

 • 7:15AM - 8:00AM Chúa Nhật

  Tỉnh Nguyện

  Phòng: TBD

  Hướng Dẩn Chương Trình: TBD

 • 8:00AM - 8:45AM Chúa Nhật

  Ăn Sáng

  Phòng: TBD

 • 9:00AM - 9:30AM Chúa Nhật

  Thu Dọn

 • 9:30AM - 12:00PM Chúa Nhật

  Thờ Phượng Bế Mạc

  Phòng: VM Ballroom

  Diễn Giả: Mục Sư Bryant Wright

 • 12:00PM - 2:00PM Chúa Nhật

  Ăn Trưa, Ra Về

  Room: TBD