Chương Trình Đại Hội (Nhóm Tiếng Việt)

Đăng Ngày: 03/04/2024 | Được Xem: 48664
 • 1:00PM - 5:30PM Thứ Năm

  Ghi Danh và Check-in

  Ban Ghi Danh sẽ bắt đầu check-in lúc 1 giờ chiều tuy nhiên theo điều lệ của khách sạn, check-in để lấy phòng khách sạn là 4 giờ chiều. Nếu khách sạn có phòng trước 4 giờ chiều thì sẽ giao cho quý vị hoặc phải chờ đến 4 giờ chiều.

 • 5:30PM - 7:00PM Thứ Năm

  Ăn tối

  Phòng: Grand Ballroom A-C, Bentley, Breakout Rooms

  Ăn tối, chuẩn bị cho chương trình thờ phượng và sinh hoạt tối

 • 7:00PM - 9:00PM Thứ Năm

  Thờ Phượng Khai Mạc

  Phòng: Grand Ballroom D-H

  Diễn Giả: Mục Sư Peter Lê Hồng Phúc

 • 9:00PM - 10:30PM Thứ Năm

  Thông Công Của ÔB Mục Sư

  Phòng: Bentley

 • 11:00PM Thứ Năm

  Ngủ Đêm

 • 7:15AM - 8:00AM Thứ Sáu

  Tỉnh Nguyện

  Phòng: Grand Ballroom D-H

  Hướng Dẩn Chương Trình: Mục Sư Tăng Thiên Tứ

 • 8:00AM - 8:45AM Thứ Sáu

  Ăn Sáng

  Phòng: Grand Ballroom A-C, Bentley, Breakout Rooms

 • 9:00AM - 11:00AM Thứ Sáu

  Thờ Phượng II

  Phòng: Grand Ballroom D-H

  Diễn Giả: Mục Sư Đỗ Đăng Phú & Mục Sư Hồ Thế Vũ

 • 11:00AM - 12:30PM Thứ Sáu

  Sinh Hoạt Của Các Mục Vụ

  Phòng: Women: Grand D, Men: Athens - Atlanta, EM: Southern Ballroom

 • 12:30PM - 2:00PM Thứ Sáu

  Ăn Trưa

  Phòng: Grand Ballroom A-C, Bentley, Breakout Rooms

 • 2:00PM - 3:30PM Thứ Sáu

  Hội Thảo

  Phòng: Athens, Atlanta, Augusta, Brunswick, Riverdale, Macon, College Park, Rome

  • Cách Nào Để Xây Dựng Mục Vụ Cầu Nguyện Trong HT? (MS Đặng Quy Thế) - Phòng: Athens
  • Kết Nối Giữa LifeWay và HT Địa Phương (MS Hà Quan Ngọc) - Phòng: Atlanta
  • Bạn Muốn Tham Gia Chương Trình Truyền Giáo Ngắn Hạn? (MS Lê Thành Toàn) - Phòng: Augusta
  • Làm Thế Nào Để Hướng Dẫn Tân Tín Hữu Tăng Trưởng? (MS Trần Tự Hồng Sơn) - Phòng: Brunswick
  • Làm Thế Nào Để Giúp Thế Hệ Z Giữ Đức Tin & Trở Nên Môn Đồ? (MS Thái Lê) - Phòng: Riverdale
  • Hôn Nhân: Yêu Như Vầy... (MS Giáp Võ) - Phòng: Macon
 • 3:45PM - 5:15PM Thứ Sáu

  Hội Thảo

  Phòng: Athens, Atlanta, Augusta, Brunswick, Riverdale, Macon, College Park, Rome

  • Những Điều Ngăn Trở Cơ Đốc Nhân Tăng Trưởng (MS Lê Hoàng Duy Tín) - Phòng: Athens
  • Phân Biệt Trường Hợp Bị Quỷ Ám Hay Bệnh Tâm Thần (MS Phan Minh Hội) - Phòng: Atlanta
  • Để Có Đời Sống Tăng Trưởng (MS Nguyễn Phi Hùng) - Phòng: Augusta
  • Sự Giáo Huấn Của Vương Quốc Chúa (MS Đặng Phúc Ánh) - Phòng: Brunswick
  • Vai Trò Phụ Nữ Trong Các Mục Vụ Của Hội Thánh (MS Nguyễn Anh Tuấn) - Phòng: Riverdale
  • Đối Diện Với Khủng Hoảng (MS Đoàn Hưng Linh) - Phòng: Macon
  • Cơ Quan Hưu Bổng Guidestone (MS Hoon Im) - Phòng: Rome
 • 5:30PM - 7:00PM Thứ Sáu

  Ăn Tối

  Phòng: Grand Ballroom A-C, Bentley, Breakout Rooms

 • 7:00PM - 9:00PM Thứ Sáu

  Thờ Phượng III

  Phòng: Grand Ballroom D-H

  Diễn Giả: Mục Sư Henry Phan Minh Hội

 • 9:00PM - 10:30PM Thứ Sáu

  Sinh Hoạt Các Mục Vụ

  Phòng: Women: Grand D, Men: Athens - Atlanta, EM: Southern Ballroom

 • 11:00PM Thứ Sáu

  Ngủ Đêm

 • 7:15AM - 8:00AM Thứ Bảy

  Tỉnh Nguyện

  Phòng: Grand Ballroom D-H

  Hướng Dẩn Chương Trình: Mục Sư Đỗ Hoàng Đạo

 • 8:00AM - 8:45AM Thứ Bảy

  Ăn Sáng

  Phòng: Grand Ballroom A-C, Bentley, Breakout Rooms

 • 9:00AM - 11:00AM Thứ Bảy

  Thờ Phượng IV

  Phòng: Grand Ballroom D-H

  Diễn Giả: Mục Sư Christian Phan Phước Lành

 • 11:00AM - 12:30PM Thứ Bảy

  Tường Trình Của Các Ban Ngành, Cơ Quan, Mục Vụ

  Phòng: Grand Ballroom D-H

 • 12:30PM - 2:00PM Thứ Bảy

  Ăn Trưa

  Phòng: Grand Ballroom A-C, Bentley, Breakout Rooms

 • 2:00PM - 5:00PM Thứ Bảy

  Họp Hành Chánh

  Phòng: Grand D

 • 2:00PM - 4:00PM Thứ Bảy

  Làm Chứng

  Phòng: Athens

 • 5:30PM - 7:00PM Thứ Bảy

  Ăn Tối

  Phòng: Grand Ballroom A-C, Bentley, Breakout Rooms

 • 7:00PM - 9:00PM Thứ Bảy

  Đêm Thánh Nhạc

  Phòng: Grand Ballroom D-H

 • 9:00PM - 10:30PM Thứ Bảy

  Sinh Hoạt Các Mục Vụ

  Phòng: Women: Grand D, Men: Athens - Atlanta, EM: Southern Ballroom

 • 11:00PM Thứ Bảy

  Ngủ Đêm

 • 7:15AM - 8:00AM Chúa Nhật

  Tỉnh Nguyện

  Phòng: Grand Ballroom D-H

  Hướng Dẩn Chương Trình: Mục Sư Lê Phước Lễ

 • 8:00AM - 8:45AM Chúa Nhật

  Ăn Sáng

  Phòng: Grand Ballroom A-C, Bentley, Breakout Rooms

 • 9:00AM - 9:30AM Chúa Nhật

  Thu Dọn

 • 9:30AM - 12:00PM Chúa Nhật

  Thờ Phượng Bế Mạc

  Phòng: Grand Ballroom D-H

  Diễn Giả: Mục Sư Bryant Wright

 • 12:00PM - 2:00PM Chúa Nhật

  Ăn Trưa, Ra Về

  Room: Grand Ballroom A-C, Bentley, Breakout Rooms

   

Print Schedule