Trợ Phí Ghi Danh

Đăng Ngày: 18/12/2023 | Được Xem: 389455

Trợ Phí Ghi Danh

Ban Tổ Chức thông báo hổ trợ phí ghi danh như sau, vào ngày 15 tháng 1, 2024 lúc 00:00 AM (Giờ New York), khi ghi danh Đại Hội bắt đầu:

 1. 5 ghi danh đầu tiên sẽ được giảm 50% trên tổng phí ghi danh.
 2. Ghi danh thứ 6 tới thứ 10 sẽ được giảm 25% trên tổng phí ghi danh
 3. Ghi danh thứ 11 tới thứ 20 sẽ được giảm 10% trên tổng phí ghi danh

Điều kiện nhận trợ phí như sau:

 1. Phải trả tiền ghi danh 100% trước rồi Ban Ghi Danh sẽ hoàn lại phần trăm quý vị được giảm phí
 2. Chương trình trợ phí ghi danh này kết thúc vào lúc 11:59PM ngày 31 tháng 1 năm 2024 (Giờ New York).
 3. Nếu hủy ghi danh hoặc thay đổi ghi danh, Ban Ghi Danh chỉ hoàn lại số tiền chưa được hổ trợ phí.

Danh Sách Những Ghi Danh Được Giảm Phí

50% Off

 1. Binh Nguyen (412302)
 2. Nguyet Tran (462302)
 3. Giang Nguyen (552302)
 4. Lang Le (722303)
 5. Uyen Nguyen (202303)

25% Off

 1. Tin Le (302303)
 2. Quoc Ngo (342303)
 3. Kim Nguyen (502303)
 4. Jennifer Vo (542303)
 5. Hiep Nguyen (872304)

10% Off

 1. Chính Nguyen (202304)
 2. TOAN NGUYEN (262304)
 3. David Le (272304)
 4. Jacob Vo (432304)
 5. TAi Cao (462304)
 6. TRUC PHAN (552304)
 7. Minh Huynh (172305)
 8. tRUYEN lAM (212305)
 9. NGUYEN NGUYEN (252305)
 10. Tuan Phan (412305)