Ban Yểm Trợ

Đăng Ngày: 23/12/2023 | Được Xem: 262949
Phạm Hứa Bảo Trung Trưởng Ban Yểm Trợ

Email: tphamvbf@gmail.com

Telephone: 404-516-0841

MSNC Châu Lê Minh Quân Trưởng Ban Yểm Trợ

Email: quanngoc_11@yahoo.com

Telephone: 404-512-1551

MS Lê Hoàng Sáng Thư Ký / Trật Tự và Đưa Đón

Email: mslehoangsang@gmail.com

Telephone: 404-993-5106

MS Trần Quang Thủ Quỹ I

Email: quangantran95@gmail.com

Telephone: 404-610-8269

Nguyễn Thanh Tâm Thủ Quỹ II

Email: gracepham1705@gmail.com

Telephone: 478-461-8920

Kim Tranh Huynh Thờ Phượng-Âm Nhạc

Email: kimtranh@daihoibaptit.org

Telephone: 470-527-7702

Ngoc Bich Thiếu Nhi

Email: Ngocbich1111@Yahoo.com

Telephone: 678-793-7337

Tuyết Trần Ẩm Thực

Email: tuyethoang313@yahoo.com

Telephone: 678-654-4130

MS Bùi Hòa Bình Du Ngoạn

Email: bbui76@gmail.com

Telephone: 770-778-5481

Ban Ghi Danh

Telephone: (818) 600-2615
(Chúng tôi sẽ không trả lời qua SMS Text)
Email: ghidanh@daihoibaptit.org
Trần Michael
Vũ Hoàng
Thái An