Gởi Thư Mời Tham Dự

Đăng Ngày: 21/12/2023 | Được Xem: 375936

Có số đông người ngoài quốc gia Hoa Kỳ muốn tham dự Đại hội và yêu cầu BTC viết thư mời cá nhân, để xin Visa tham dự, dưới đây là thông tin quý vị cần biết thêm

  1. Ban Tổ chức Đại hội Báp-tít hằng năm đã không bao giờ, và sẽ không bao giờ viết thư mời cho bất cứ một cá nhân nào cả, để tham dự Đại hội, dù ở Việt nam, Hòa kỳ, hay bất cứ quốc gia nào trên thế giới.
  2. Ban Tổ chức Đại hội có trách nhiệm viết thư mời tổng quát trên mạng như là một thông báo chung, vừa để khích lệ, vừa để nhắc nhở con cái Chúa tham dự Đại hội hằng năm, trước nhất, là tại Bắc Mỹ (Liên Hội Tin lành Báp-tít Bắc Mỹ). Ngoài ra, nếu con cái Chúa khắp nơi trên thế giới có thể tham dự Đại hội với chúng tôi, thì cảm tạ ơn Chúa và cảm ơn quý vị. Nhưng Ban Tổ chức không đạt thư mời cho bất cứ cá nhân nào cả tại Bắc Mỹ, cũng như trên khắp thế giới.
  3. Hằng năm, có nhiều hệ phái tại Bắc Mỹ cũng như tại các quốc gia khác, thường có tổ chức những Đại hội, Hội đồng… tương tự như Đại hội Báp-tít chúng tôi. Nếu quý vị không thể tham dự được với chúng tôi vì chúng tôi không viết thư mời cá nhân, thì có nhiều cơ hội khác trong năm, quý vị có thể tham dự hoặc yêu cầu Ban Tổ chức các Đại hội, Hội đồng… khác giúp viết thư mời gởi đến cho mỗi cá nhân quý vị. Nhưng rất tiếc, lập trường của Liên Hội Tin lành Báp-tít Bắc Mỹ chúng tôi đã không và sẽ không bao giờ viết thư mời cho bất cứ cá nhân nào, bất cứ nơi nào trên thế giới, ngay cả tại Bắc Mỹ, để đến tham dự Đại hội trong 39 năm nay.

Rất mong quý vị thông cảm cho Ban Tổ chức chúng tôi.