Hỏi & Đáp Thông Tin

Mục Hỏi & Đáp dùng để giải đáp nhừng câu hỏi thắc mắc quý vị có. Nếu quý vị có nhừng thắc mắc gì liên quan đến Đại Hội, vui lòng đăng câu hỏi của quý vị ở dưới, chúng tôi sẽ trả lời cho quý vị.

Hi, You can email to registration team with your request. registration@daihoibaptit.org Please give us the registration code and contact information as well..

Đăng Câu Hỏi

Câu Hỏi