Thông Tin Về Bàn Trưng Bày

Đăng Ngày: 18/12/2023 | Được Xem: 385940

Kính thưa quý vị,

Nếu quý vị muốn bàn trưng bày trong thời gian Đại Hội, xin tham khảo thông tn dưới đây:

Phí: $100 / bàn

  1. Vui lòng gởi email về [email protected] để đặt bàn.
  2. Vui lòng cho biết đầy đủ thông tin về bàn trưng bày
  3. Số bàn trưng bày có giới hạn, Ban Tổ Chức sẽ giành quyền quyết định số bàn được trưng bày
  4. Ngày cuối cùng để yêu cầu bàn và trả chi phí là ngày 20 tháng 6, 2024
  5. Mọi thông tin về bàn trưng bày, vui lòng liên hệ Mục Sư Khưu Kim Phương (760) 845-4105