Đêm Cầu Nguyện & Đi Bộ Cầu Nguyện

Đăng Ngày: 02/02/2024 | Được Xem: 14847

Prayer Night

Đêm Cầu Nguyện & Đi Bộ Cầu Nguyện

ĐÊM CẦU NGUYỆN: Thứ Tư, ngày 3 tháng 7 năm 2024

Thời Gian: 

  • 6 giờ: Ăn tối
  • 7 giờ: Thờ phượng và cầu nguyện

Địa điểm:

  • Hội Thánh Báp-tít Emmanuel
  • 1193 Forest Pkwy, Lake City, GA 30260

 

ĐI BỘ CẦU NGUYỆN: Buổi sáng ngày 4/7/2024 tại Centennial Olympic Park (Thông tin sẽ được cập nhật)

 

Kính mời quý vị cùng nhau tìm kiếm mặt Chúa trước Ngày Đại Hội.