Mục sư Bác sĩ Nguyễn Thanh Đức

Ontario, Canada

Mục sư Bác sĩ Nguyễn Thanh Đức sáng lập Hội Thánh Tin Lành Cộng Đồng Ottawa tại Ontario, Canada. Bác sĩ Đức phục vụ trong Chính phủ Hoàng gia Canada với chức vụ Bác sĩ gia đình cho hoàng gia Canada. Bà bác sĩ Đức là một dược sĩ, ông bà có hai con, một trai một gái đã có gia đình riêng. Mục sư Đức thích đọc và viết, và thường hay chứng đạo với những người chung quanh.

Mục sư Bác sĩ Nguyễn Thanh Đức đã tốt nghiệp Cao Học Thần Đạo (M.Div.) từ Viện Thần Học Báp-tít Việt Nam (VBTS) và các bằng cấp y khoa MD, LMCC, CCFP từ các Đại học Y khoa của Canada. Phương châm của ông và gia đình là luôn chia sẻ Tin Lành cứu rỗi cho các bệnh nhân và đồng nghiệp của mình theo lời Kinh Thánh, “Như vậy, đức tin đến bởi sự người ta nghe, mà người ta nghe, là khi lời của Đấng Christ được rao giảng” (Rô-ma 10:17).


Duc Nguyen, a servant of the Lord and church planter of Ottawa Good News Community Church in Ontario, Canada. Praise the Lord for His abundant blessings and for helping his family to serve God in Health Care Ministry. Duc Nguyen served the Lord as a Family Physician for the Royal Government of Canada, and he married Ann-Loan, a gift from God. And she is a pharmacist, and they have a son and a daughter, their son and their daughter have their own family. His hobbies are reading, writing, and “Spiritual fishing” people for the Lord. God’s word is precious and essential to his spiritual life, family, and church. With God’s help, he graduated with MDiv at Vietnamese Baptist Theological Seminary (VBTS). God also helped him obtain MD, LMCC, CCFP and practiced Family Medicine with Canada College of Family Physicians. Therefore, he wants to share Christ with his patients and colleagues because the Scripture declares, “Consequently, faith comes from hearing the message, and the message is heard through the word about Christ” (Romans 10:17).

Nguyễn Thanh Đức