Mục sư Tiến sĩ Đoàn Hưng Linh

Anaheim, California

Mục sư Đoàn Hưng Linh sinh ở Cần Thơ, lớn lên tại Đà Lạt, được kêu gọi hầu việc Chúa tại Sài Gòn, bắt đầu học thần học tại Úc và tốt nghiệp tại Mỹ. 

Ông quản nhiệm Hội Thánh Tin Lành Thanh Lễ tại Anaheim, California (thanhlechurch.org) với khải tượng gây dựng thế hệ lãnh đạo trẻ. 

Ông cũng giữ vai trò Viện Trưởng Viện Thần Học Tin Lành (Union University of California –uuc.edu) với khải tượng đào luyện người cho Nước Chúa ở quê nhà và khắp nơi. 

Mục sư Linh nhận bằng MDiv và PhD về thần học từ Chủng Viện Fuller.

Mục sư Linh kết hôn với cô Bích Trâm, có hai con gái, Thụy Hân và Miên Tú.


Rev. Dr. Linh Doan was born in Can Tho, grew up in Dalat, called to ministry in Saigon, Vietnam, started theological education in Melbourne, Australia and graduated in California, USA.   

He is Senior Pastor of Thanh-Le Church (thanhlechurch.org) in Anaheim, California seeking to nurture the upcoming generations.  

He is also President of Union University of California (uuc.edu), an accredited Christian university seeking to train leaders for God’s Kingdom in Vietnam and beyond. 

He received his MDiv. and PhD. in Theology from Fuller Theological Seminary.  

He is married to Grace Bich-Tram and they have two daughters: Dorothy and Beatriz.

 

Đoàn Hưng Linh