NƯỚC TRỜI TRƯỚC HẾT

"Nhưng trước hết, hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, thì Ngài sẽ cho thêm các ngươi mọi điều ấy nữa."

Ma-thi-ơ 6:33
 

Thời Gian

Khai Mạc: Tối ngày 5 tháng 7, 2018

Bế Mạc: Trưa ngày 8 tháng 7, 2018

Địa Điểm

Marriott Hotel in Santa Clara

2700 Mission College Blvd. Santa Clara, CA 95054

Vài Con Số

1143

Ghi Danh

148

Nhi Đồng

183

Thanh Niên

4

Diễn Giả

Ghi Danh Dự Đại Hội

1 Người

Ghi danh trọn gói dành cho 1 người bao gồm

  • 3 đêm ở khác sạn
  • 9 bửa ăn
  • Phí ghi danh
Ghi Danh

2 -4 Người

Ghi danh trọn gói dành cho từ 2 đến 4 người bao gồm

  • 3 đêm ở khác sạn
  • 9 bửa ăn
  • Phí ghi danh
Ghi Danh

Chỉ Ghi Danh

Chỉ ghi danh tham dự Đại Hội, không có khách sạn hoặc ẩm thực

  • Không ở khách sạn
  • Có/Không có ẩm thực
Ghi Danh