Thống Kê Đại Hội

1152

Tổng Số

17

Tuổi 0 - 3

254

Tuổi 4 - 18

860

Tuổi 19+

Những Con Số

 • 758 Số người có phần ăn
 • 394 Số người không có phần ăn
 • 705 Số người ở khách sạn
 • 447 Số người không ở khách sạn
 • 675 Số người ghi danh trọn gói
 • 477 Số người ghi danh không trọn gói
 • 249 Số phòng khách sạn đã đăng ký
 • 14 Một người một phòng

Báo Cáo Nhi Đồng

 • 148 Tổng số nhi đồng
 • 47 3 - 6 tuổi
 • 47 7 - 9 tuổi
 • 53 10 - 12 tuổi
 • 147 3 - 12 tuổi

Báo Cáo Thanh Thiếu Niên

 • 191 Tổng số Thanh Thiếu Niên
 • 101 Thiếu Niên
 • 90 Thanh Niên

Ghi Danh Theo Địa Phương