Ghi Danh Tham Dự Đại Hội

Ghi danh tham dự Đại Hội 34 đã kết thúc. Vui lòng liên hệ Ban Ghi Danh nếu quý vị có thắc mắc cần trợ giúp.

Ban Ghi Danh

Telephone: 818-600-2615
Email: registration@daihoibaptit.org

 

Thông Báo:

Nếu quý vị muốn ghi danh tham dự Đại Hội sau ngày hết hạn ghi danh, quý vị cũng có thể ghi danh tại Đại Hội khi quý vị đếm tham dự.

 

Lời bình ()