Chương Trình Đại Hội

Đăng Ngày: 27/12/2017 | Được Xem: 5517
 • 1:00PM - 5:30PM Thứ Năm

  Ghi Danh Và Check-In

  Ban Ghi Danh sẽ bắt đầu check-in lúc 1 giờ chiều tuy nhiên theo điều lệ của khách sạn, check-in để lấy phòng khách sạn là 4 giờ chiều. Nếu Ban Ghi Danh có phòng trước 4 giờ thì sẽ giao cho quý vị hoặc phải chờ đến 4 giờ chiều.

 • 5:30PM - 7:30PM Thứ Năm

  Ăn tối

  Ăn tối chuẩn bị cho chương trình thờ phượng và sinh hoạt tối

 • 7:30PM - 9:30PM Thứ Năm

  Thờ Phượng Khai Mạc

  Diễn Giả: Mục Sư Byeong Choi

 • 9:30PM - 11:00PM Thứ Năm

  ÔB Mục Sư: Gặp Mặt & Cầu Nguyện

  Giờ thông công tự do của Ông Bà Mục Sư và Con Dân Chúa

 • 11:00PM Thứ Năm

  Ngủ Đêm

 • 7:15AM - 8:00AM Thứ Sáu

  Tỉnh Nguyện

  Hướng Dẩn Chương Trình: Mục Sư Kiều Tuấn Huệ

 • 8:00AM - 8:45AM Thứ Sáu

  Ăn Sáng

  Giờ thông công tự do của ông Bà Mục Sư và con dân Chúa

 • 9:00AM - 10:45AM Thứ Sáu

  Thờ Phượng II

  Diễn Giả: Mục Sư Byeong Choi

 • 10:45AM - 12:00PM Thứ Sáu

  Tường Trình của BCHLH

  Các Liên Đoàn CQ Truyền Giáo Viện Thần Học

 • 12:00PM - 2:00PM Thứ Sáu

  Ăn Trưa

 • 2:00PM - 3:30PM Thứ Sáu

  Hội Thảo

  Mục Sư Tiến Sĩ Đoàn Hưng Linh

 • 3:30PM - 5:30PM Thứ Sáu

  Sinh Hoạt Các Liên Đoàn

 • 5:30PM - 7:30PM Thứ Sáu

  Ăn Tối

 • 7:30PM - 9:30PM Thứ Sáu

  Thờ Phượng III, Truyền Giáo

  Diễn Giả: Các Giáo Sĩ

 • 9:30PM - 11:00PM Thứ Sáu

  Cầu nguyện phục hưng

 • 11:00PM Thứ Sáu

  Ngủ Đêm

 • 7:15AM - 8:00AM Thứ Bảy

  Tỉnh Nguyện

  Hướng Dẩn Chương Trình: Mục Sư Vinh Nguyễn

 • 8:00AM - 8:45AM Thứ Bảy

  Ăn Sáng

  Giờ thông công tự do của ông Bà Mục Sư và con dân Chúa

 • 9:00AM - 10:45AM Thứ Bảy

  Thờ Phượng IV

  Diễn Giả: Mục Sư Tiến Sĩ Trần Lưu Chuyên

 • 10:45AM - 12:00PM Thứ Bảy

  Sinh Hoạt Các Liên Đoàn

 • 12:00PM - 2:00PM Thứ Bảy

  Ăn Trưa

 • 2:00PM - 5:30PM Thứ Bảy

  HỌP HÀNH CHÁNH, Làm Chứng Công Việc Chúa, Ra Đi Chứng Đạo

  Thanh Niên & Gia Đình Trẻ

 • 5:30PM - 7:30PM Thứ Bảy

  Ăn Tối

 • 7:30PM - 10:00PM Thứ Bảy

  ĐÊM THÁNH NHẠC

 • 9:30PM - 11:00PM Thứ Bảy

  Thì Giờ Tự Do

 • 11:00PM Thứ Bảy

  Ngủ Đêm

 • 7:15AM - 8:00AM Chúa Nhật

  Tỉnh Nguyện

  Hướng Dẩn Chương Trình: Bà Võ Ngọc Triển

 • 8:00AM - 8:45AM Chúa Nhật

  Ăn Sáng

  Giờ thông công tự do của ông Bà Mục Sư và con dân Chúa

 • 9:00AM - 9:30AM Chúa Nhật

  Thu Dọn

 • 9:30AM - 11:30PM Chúa Nhật

  THỜ PHƯỢNG BẾ MẠC

  Diễn Giả: Mục Sư Tiến Sĩ Christian Phan Phước Lành

 • 12:00PM - 2:00PM Chúa Nhật

  Ăn Trưa, Ra Về

In Chương Trình