Hỏi & Đáp Thông Tin

Mục Hỏi & Đáp dùng để giải đáp nhừng câu hỏi thắc mắc quý vị có. Nếu quý vị có nhừng thắc mắc gì liên quan đến Đại Hội, vui lòng đăng câu hỏi của quý vị ở dưới, chúng tôi sẽ trả lời cho quý vị.

Nếu quí vị nào cần ở tại khách sạn trước hoạc sau Đại Hội, xin liên lạc với ban ghi danh đễ book phòng và trả tiền. Please contact the registration team if you need to stay at the hotel before or after Đai Hoi. God Bless
First, register your 4 people. Then after your registration completed, please contact Registration Team at registration@daihoibaptit.org to add your 5th person.
Thông tin du lịch sẽ được đăng vào website sau. Tuy nhiên quý có thể liên hệ trực tiếp với Mục Sư Nguyễn Ngọc Anh, đặc trách du lịch để được hướng dẩn https://daihoibaptit.org/page.php?pageid=313&campyear=2018&lang=viet
The hotel will allow to stay 1 night before and after for the same price. If stay more than that, the price will be different. Please contact directly with Registration Team for further information.

Đăng Câu Hỏi

Câu Hỏi