PHỤC VỤ NHƯ CHÚA JÊSUS

"Vì Con Người đã đến không phải để được phục vụ nhưng để phục vụ, và hiến dâng mạng sống mình làm giá chuộc nhiều người."

Mác 10:45
 

Thời Gian

Khai Mạc: Tối ngày 4 tháng 7, 2019

Bế Mạc: Trưa ngày 7 tháng 7, 2019

Địa Điểm

Hilton Atlanta Airport Hotel

1031 Virginia Ave, Atlanta, GA 30354

Vài Con Số

1367

Ghi Danh

204

Nhi Đồng

231

Thanh Niên

5

Diễn Giả

Ghi Danh Dự Đại Hội

1 Người

Ghi danh trọn gói dành cho 1 người bao gồm

  • 3 đêm ở khác sạn
  • 9 bửa ăn
  • Phí ghi danh
Ghi Danh

2 -4 Người

Ghi danh trọn gói dành cho từ 2 đến 4 người bao gồm

  • 3 đêm ở khác sạn
  • 9 bửa ăn
  • Phí ghi danh
Ghi Danh

Chỉ Ghi Danh

Chỉ ghi danh tham dự Đại Hội, không có khách sạn hoặc ẩm thực

  • Không ở khách sạn
  • Có/Không có ẩm thực
Ghi Danh