Tìm Người Cùng Phòng

Đăng Ngày: 07/05/2019 | Được Xem: 2062

Kính thưa quý vị,

Vì tình trạng khách sạn hiện nay chỉ còn phòng khách sạn loại 1 giường ngủ.Có một số quý vị muốn được ở chung với một ai đó để có thể chia sớt tiền phí khách sạn. Ban Ghi Danh sẽ cố gắng sắp xếp cho quý vị theo quy tắc sau:

  1. Mỗi phòng chỉ tối đa là 2 người
  2. 2 người phải cùng giới tính
  3. Ban Ghi Danh sẽ cố gắng tìm 2 người có gần độ tuổi với nhau.

Nếu quý vị muốn được ở cùng phòng với một người khác, xin liên hệ Ban Ghi Danh qua email registration@daihoibaptit.org. cùng với Họ Tên, Tuổi, Giới Tính, Địa chỉ và số phone

Lưu Ý: Chỉ khi nào Ban Ghi Danh tìm được người thứ hai cho quý vị rồi thì quý vị mới chính thức ghi danh. Nếu đến ngày 20 tháng 6, 2019, chúng tôi vẫn chưa có người thứ hai cho quý vị, thì quý vị có thể trả phí trọn cho phòng của quý vị.