Thư Mời Tham Dự Đại Hội

Đăng Ngày: 21/12/2018 | Được Xem: 3689

Tôi, Dương Hữu Dũng, theo ý muốn Chúa và được sự ủy thác của các mục sư và lãnh đạo quý mến trong vùng Atlanta, Georgia (GA), nhận làm trưởng ban tổ chức Đại Hội Liên Hội Tin Lành Báp-tít Việt Nam Bắc Mỹ lần thứ 35, gửi cho hết thảy các thánh đồ ở trong nước cũng như ngoài nước. Nguyền xin ân điển và sự bình an được ban cho quý ông bà anh chị em từ nơi Đức Chúa Trời, Cha của hết thảy chúng ta, và từ nơi Đức Chúa Jêsus Christ! (Êph. 1:2).

Thật ngợi khen Đức Chúa Trời đã xuống phước dư dật cho con dân Chúa tại vùng Atlanta, GA, và cho chúng tôi có được thêm cơ hội nữa để cùng nhau góp sức tổ chức Đại Hội lần thứ 35 này. Chúng tôi hằng cầu nguyện xin Đức Chúa Trời cho quý ông bà anh chị em ở khắp mọi nơi luôn giữ vững đức tin để phục vụ Chúa kết quả, cũng như giữ vững được tài chánh để mọi người có thể đến tham dự Đại Hội lần thứ 35 tại Atlanta, GA từ ngày 4/7/19 đến ngày 7/7/19 sắp tới.

Tôi tin rằng Đại Hội lần thứ 35 sẽ mang lại nhiều phước hạnh cho con dân Chúa từ khắp nơi đến tham dự Đại Hội với chủ đề: “PHỤC VỤ NHƯ CHÚA JÊSUS.” Chúng tôi rất thích chủ đề này, vì “Phục Vụ Như Chúa Jêsus” không phải chỉ áp dụng cho ban tổ chức địa phương mà còn áp dụng cho tất cả những ai được gọi là thánh đồ, vì đã được chuộc bởi dòng huyết vô giá của Chúa Cứu Thế Jêsus Christ. Vì vậy, mỗi người đến tham dự Đại Hội lần thứ 35 sẽ thấy thật phước hạnh không phải vì được phục vụ tốt, nhưng vì có cơ hội phục vụ tốt những người khác như chính Chúa Jêsus đã phục vụ và hy sinh cả mạng sống vì chúng ta. Mác 10:45 ghi rằng: Vì Con Người đã đến không phải để được phục vụ nhưng để phục vụ, và hiến dâng mạng sống mình làm giá chuộc nhiều người (RVV11). Hơn thế nữa, tôi cũng tin rằng sự hợp lại của mỗi con dân Chúa từ khắp nơi ở Đại Hội lần thứ 35, sẽ là cơ hội quý báu giúp mỗi chúng ta học hỏi lẫn nhau qua thờ phượng, thông công, và lắng nghe Lời Đức Chúa Trời từ những diễn giả đầy ơn mà Chúa sẽ dùng.

Đặt biệt trong Đại Hội lần thứ 35 sẽ có giờ thông công cho mọi thế hệ qua chương trình Talent Show vào mỗi đêm sau buổi thờ phượng tối. Tôi tin rằng trong giờ thông công này sẽ giúp cho con dân Chúa có cơ hội phục vụ, làm quen và hiểu nhau nhiều hơn. Ước mong sẽ có cơ hội gặp nhiều con dân Chúa từ khắp nơi trong nước cũng như ngoài nước đến tham dự Đại Hội Liên Hội Tin Lành Báp-tít Bắc Mỹ lần thứ 35, tại khách sạn Hilton Atlanta Airport, trong tuần lễ của July 4, 2019.

Nguyền xin ân điển ở với hết thảy quý ông bà anh chị em là những người lấy lòng yêu thương chẳng phai mà kính mến Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta (Êph. 6:24).

 

Kính Chào.

MS Dương Hữu Dũng

 

Chúng tôi sẽ luôn cập nhật những thông tin cần thiết về Đại Hội lần thứ 35 trên Website của Liên Hội Tin Lành Báp-tít Việt Nam Bắc Mỹ.