Trợ Phí Ghi Danh

Đăng Ngày: 27/12/2018 | Được Xem: 5930

Trợ Phí Ghi Danh

Ban Tổ Chức thông báo hổ trợ phí ghi danh như sau, vào ngày 15 tháng 1, 2019 lúc 00:00 AM (Giờ Atlanta, GA), khi ghi danh Đại Hội bắt đầu:

  1. 20 ghi danh đầu tiên sẽ được giảm 10% trên tổng phí ghi danh.

Điều kiện nhận trợ phí như sau:

  1. Phải trả tiền ghi danh 100% trước rồi Ban Ghi Danh sẽ hoàn lại phần trăm quý vị được giảm phí
  2. Chương trình trợ phí ghi danh này kết thúc vào lúc 11:59PM ngày 31 tháng 1 năm 2019 (Giờ Atlanta, GA).
  3. Nếu hủy ghi danh hoặc thay đổi ghi danh, Ban Ghi Danh chỉ hoàn lại số tiền chưa được hổ trợ phí.