Thông tin đưa đón và phi trường

Đăng Ngày: 08/02/2019 | Được Xem: 2969

1. Phi Trường để mua vé máy bay: 

Phi trường chính: ATL -  Hartsfield-Jackson Atlanta International Airport  www.atl.com

Quý vị đã ghi danh trong website rồi và cần đưa đón thì xin vui lòng vào trong link dưới đây: 
https://daihoibaptit.org/transportation.php?campyear=2019&lang=viet    để điền vào phiếu yêu cầu đưa đón.
 
  • Nếu quý vị bay với American Airline, quý vị sẽ nhận hành lý tại Baggage Claim Underground
  • Nếu quý vị bay với Delta Airline, quý vị sẽ vào xe điện và nhận hành lý tại South Terminal
  • Nếu quý vị bay với các hảng khác, quý vị sẽ nhận hành lý tại North Terminal

2.  Khách Sạn:  

  • Tên khách sạn:   Hilton Atlanta Airport Hotel
  • Địa chỉ khách sạn:  1031 Virginia Ave, Atlanta, GA 30354 - (404) 767-9000

3.  Đưa đón xin gọi:

MS Trương Văn MInh, tel:  (404) 449-8232,  email:   mvtruong@gmail.com
Anh Tống Ngọc Huy,  tel: (404)786-0594, email: huy355@gmail.com