Giờ vào khách sạn

Đăng Ngày: 14/01/2019 | Được Xem: 1663749

Kính thưa quý vị đến tham dự Đại Hội 35 tại Atlanta, GA,

Ban Ghi Danh xin thông báo dành cho quý vị là những ai ở tại khách sạn thông tin như sau:

  • Giờ check-in vào khách sạn là 4:00 PM. Dĩ nhiên, nếu khách sạn có phòng sẳn sàng trước đó thì có thể check-in nhưng giờ chính thức để check-in là 4 giờ chiều.
  • Ban Ghi Danh sẽ cung cấp phòng khách sạn dựa vào số thứ tự ghi danh của quý vị. Ai ghi danh trước sẽ có phòng khách sạn trước. Do vậy, để biết số thứ tự của quý vị, quý vị có thể vào trang này để xem https://daihoibaptit.org/myreg.php?campyear=2019&lang=viet
  • Nếu quý vị bay đến khách sạn sáng sớm, xin vui lòng thông báo cho Ban Ghi Danh biết để Ban Ghi Danh liên hệ với khách sạn xem thử họ có thể giúp quý vị có phòng sớm được không

Xin cảm ơn

Ban Ghi Danh