Thông TIn Đậu Xe Tại KHách Sạn

Đăng Ngày: 19/06/2019 | Được Xem: 1764

Khi quý vị đến khách sạn để tham dự Đại Hội bằng xe, xin vui lòng đọc thông tin dưới đây

  1. Mỗi xe đậu tại khách sạn sẽ là $5/xe cho mỗi ngày.
  2. Nếu quý vị là khách ở lại tại khách sạn, quý vị sẽ phải cần thẻ credit/debit card khi check-in với front-desk. Tiền đầu xe của quý vị sẽ được trừ vào thẻ credit/debit card của quý vị.
  3. Nếu quý vị là người địa phương, không ở lại tại khách sạn, quý vị cần phải đến Bàn Ghi Danh để lấy thẻ đậu xe. Thẻ đậu xe này có trị giá $5 cho mỗi ngày sử dụng.

Cảm ơn